Dags att välja förskola?

Dagisbarn som ritar

Vincent har redan fyllt sex månader och jag har placerat honom i förskolekö till vad jag tror är bra förskolor både för honom och oss. Men jag var ganska sent ute och om jag hade kunnat göra något annorlunda så skulle jag sett till att sätta in mig i förskolevalet mycket tidigare. Det här blogginlägget är till för er i Stockholm som har en totting som sakta men säkert närmar sig sex månader och som fortfarande har val av förskola framför er.

Vad är det som gäller för förskolekön?

Man kan ställa sitt barn i kö innan hen är sex månader gammal men ködagarna börjar inte räknas förrän sexmånadersdagen. Själva valet kan man göra online med hjälp av e-tjänsten Min barnomsorg. Där kan ni söka fram förskola i Stockholm och utifrån område göra era val. Ni kan välja upp till fem förskolor, i den rangordning ni föredrar, samt vilken månad ni vill att barnet ska börja. Denna månad blir er garantimånad, d.v.s. ni garanteras en förskoleplats då men kanske inte på er önskade förskola och i värsta fall i ett område ni inte valt. Därav de fem valen, så att man så långt som möjligt ska kunna få sina önskemål tillgodosedda.

Det som avgör ifall ditt barn får förskoleplatsen är i första fall om ditt barn har några särskilda behov av stöd, om barnet har syskon på sökt förskola och till sist din kötid.

Du kan ändra rangordningen på dina val utan att kötiden påverkas, men om du byter ut något utav valen kommer kötiden för dessa förskolor att gälla från ändringsdatumet.

Hur väljer man förskola?

På Stockholms stads hemsida finns ett jättebra verktyg för att söka fram och jämföra förskola. Varje år genomförs nöjdhetsundersökningar där föräldrar betygsätter barnens förskola och denna data finns tillgänglig att jämföra med. Verktyget erbjuder även goda möjligheter att hitta bra förskolor i närheten av där ni bor. Annan intressant data som finns är antal barn, fördelningen barn mot personal samt andel högskoleutbildad personal (att bli förskollärare kräver högskoleutbildning till skillnad mot barnskötare).

Verktyget är bra för att göra ett urval men det bästa sättet att hitta rätt förskola är att se det med dina egna ögon. Därför anordnar förskolorna visningsdagar då föräldrar är välkomna att få en presentation och rundtur av förskolan. Ofta har förskolorna satt upp specifika tillfällen för visning, vanligtvis någon gång i månaden. Dessa tider behöver bokas i förväg och tenderar att bli fullbokade. Detta är ytterligare en anledning till att börja leta i god tid.