Pappaprioriteringar

Prioriteringar - Familj och arbete

Jag snubblade för en tid sedan över en väldigt givande artikel om prioriteringar på LinkedIn som jag vill dela med mig av.

Artikeln avhandlar hur man kan gå till väga för att skapa ett lyckat förhållande mellan arbete, familj och fritid. En förutsättning för att kunna göra ett aktivt val när två aktiviteter krockar är att känna till sina prioriteringar.

Ett verktyg för harmoni i livet

En punkt jag tyckte var mycket slående var den om att man även ska vara öppen om sina prioriteringar med dem man håller nära och kära:

”Be open about your priorities. So much angst in life is caused by holding back, guessing how another will react, or fear of consequence”

Det jag framför allt tar med mig från artikeln är att komma hem till familjen efter arbetet är dagens viktigaste möte och att man bör, precis som med andra möten, gå in i det med rätt attityd:

”Just as you mentally prepare to walk into an important engagement at work, take a moment to adjust your mindset when engaging with your family. They are your most important meeting of the day. ”

Jag har ännu inte helt rutat in vad som är viktigt och i vilken ordning dessa saker kommer för mig, men jag har de kommande sju månaderna att klura på det.